Wij vinden onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in de breedbandsector belangrijk. Dit helpt namelijk versneld innovaties tot stand te brengen. De vereniging NLconnect behartigt de belangen van kabel-, glasvezel- en telecomproviders in Nederland en stimuleert samenwerking en kennisontwikkeling. Daarom besloten wij aan te sluiten bij deze brancheorganisatie. Met ons lidmaatschap aan NLconnect dragen we bij in:

  • Het toevoegen van kennis in de keten;
  • zetten we ons in voor bedrijfsoverstijgende belangenbehartiging van de sector;
  • leveren we een bijdrage aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de breedband-sector en van de digitale economie en maatschappij in het algemeen;
  • en helpen we met de bevordering van innovaties, en werken we mee aan innovatieve projecten op gebied van glasvezelverbindingen.

Samenwerken is belangrijk in de sector. Door de handen in één te slaan dragen we bij aan de maatschappelijke verbinding.